مدت زمان ساخت یک ساختمان
مدت زمان ساخت یک ساختمان

مدت زمان ساخت خانه سوالی است که برای بسیاری از افراد مهم است.در دهه ی اخیر صنعت ساختمان سازی در کشور ما به طور قابل توجهی رونق گرفته است. از این رو بسیاری به فکر ساخت و ساز و نوسازی افتاده اند. فرآیند ساخت و ساز بسیار پر هزینه و زمان بر است. میزان هزینه و زمان را نمی توان به صورت دقیق برآورد کرد. در خانه سازی نیز با توجه به متراژ، سرعت اجرایی کار و ... زمان تعیین شود.

مدت زمان ساخت یک ساختمان

 

زمان ساخت ساختمان

 

مدت زمان انجام کارهای اداری و سرعت اجرای کار مدت زمان ساخت خانه متغیر است. اولین زمانی که در مدت زمان ساخت خانه به حساب می آید گرفتن جواز و کارهای اداری برای شروع فعالیت و در نهایت بهمراه ساخت و ساز بین ۶ ماه تا دو سال زمان می برد. شما باید در ابتدا از این امر آگاه باشید که فرآیند گرفتن جواز جزو فرآیند ساختمان سازی به حساب می آید و از این رو زمان بر است.

بخش اجرایی

نوبت به بخش اجرایی کار می رسد که باز هم بازه زمانی این مرحله مختلف است. مرحله اول گودبرداری و بتن ریزی است که با توجه به تعداد تراکم و متراژ زمین در ابعاد مختلفی صورت می گیرد. این مرحله باید توسط یک تیم مجرب و حرفه ای انجام شود زیرا کار حساس و مهمی است. این مرحله با توجه به وسعت پروژه بیش از یک هفته زمان بر است. مرحله بعدی فونداسیون و آمارتوربندی است.

اجرای سازه

مهندس سازه در این مرحله تعیین می کند که از چه نوع میلگرد و قطری استفاده گردد و تراکم و فاصله میلگردها دقیقا چقدر باشد که تمام این مشخصه ها از روی وزن ساختمان و تعداد طبقات تعیین می گردد. سپس نوبت به اجرای سازه ساختمان می گردد که می تواند فلزی یا بتنی باشد. هر دو سازه دارای استحکام کافی هستند و فقط سازه فلزی زودتر اجرا می شود و هزینه بیشتری هم دارد. هنگام اجرای عملیات فونداسیون هم نوع فونداسیون بر اساس نوع اسکلت ساختمان تعیین می شود که آن هم در مدت زمان ساخت خانه تاثیر دارد.

اسکت فلزی

در اسکلت های فلزی از صفحه ستون و پلیت هایی بر روی فونداسیون استفاده می گردد که ستون ها بر روی این پلیت ها قرار می گیرند. در اسکلت بتنی، در فونداسیون باید از میلگرد های انتظار برای اجرای ستون استفاده شود که بعد از ریختن بتن فونداسیون این میلگردها ستون طبقات را تعیین می نمایند. مرحله بعدی اجرای سقف است که یکی از حساس ترین عملیات های ساختمانی می باشد و باید به دقت و وسواس کامل صورت گیرد.

پایان مرحله اجرایی

در آخر نوبت به دیوارچینی می رسد که در این مرحله عملیات چیدن دیوارهای بیرونی و داخلی آغاز می شود. در اینجا مرحله اجرایی پس از نصب تاسیسات به پایان می رسد.

بازه حدودی زمان

برای ساخت یک چهار طبقه بهمراه یک طبقه پیلوت در متراژ ۹۰ متر زیربنا در هر طبقه در صورتی که پول لازم برای تهیه مصالح وجود داشته باشد و کارفرما در وسط کار مشکل تهیه مصالح نداشته باشد، مدت زمان ساخت خانه از زمان استارت کار برای گرفتن جواز تا زمان مرحله پاینی در اجرا حدود ۱۸ ماه زمان می برد.