استاندارهای گالوانیزه گرم

استانداردهایی که در گالوانیزه گرم باید از آنها برای بررسی محصولات استفاده می شود، در ادامه این مطلب لیستی از استانداردهایی که از آنها برای بررسی و نظارت بر قطعات و محصولات گالوانیزه شده استفاده می شود، اشاره شده است.

 استانداردهای گالوانیزه گرم

1- استاندارد ملی ایران به شماره 16353 که در مورد پوشش های گالوانیزه غوطه وری گرم بر روی قطعات آهنی و فولادی، ویژگی ها و روش های آزمون است.

2- استاندارد ملی ایران به شماره 2-21066 و استاندارد بین المللی ایزو 14713 در مورد پوشش های روی، راهنمایی ها و توصیه هایی جهت حفاظت از خوردگی برای قطعات فولادی و چدنی در ساختمان ها.

3- استاندارد ملی ایران به شماره 7052 در مورد پوشش های محافظ درونی و/یا برونی لوله های فولادی با به کارگیری گالوانیزه به روش غوطه وری گرم در خطوط تولید خودکار، ویژگی ها و روش های آزمون.

4- استاندارد CSA G164 در مورد پوشش دهی قطعات دارای اشکال غیر منظم به روش گالوانیزه گرم.

5- استاندارد ASTM A767/A767M برای پوشش های گالوانیزه گرم برمیلگرد های بکار رفته در بتن های مصلح (آرماتورها).

6- استاندارد ASTM A153/A153M برای پیچ و مهره و قطعات ریز که توسط سانتریفوژ کردن اضافات روی از پوشش گرفته می شود.

7- استاندارد ASTM A143/A143M در مورد توصیه های استاندارد جهت پیشگیری از ترد شدن فولاد و روش اندازه گیری تردی در فولاد های گالوانیزه گرم شده.

8- استاندارد ASTM D7803 در مورد روش آماده سازی پوشش گالوانیزه برای پذیرش پوشش پودری.

9- استاندارد ASTM A385/A385M در مورد توصیه های استاندارد جهت ایجاد پوشش گالوانیزه گرم با کیفیت بالا.

10- استاندارد ASTM B6 در مورد شمش روی.

11- استاندارد ASTM A780 در مورد روش ترمیم پوشش های گالوانیزه گرم.

12- استاندارد ASTM D6386 در مورد روش آماده سازی پوشش گالوانیزه برای پذیرش رنگ.

13- استاندارد ASTM A384/A384M در مورد توصیه های استاندارد جهت پیشگیری و به حداقل رساندن پیچش و اعوجاج قطعات فولادی در فرآیند گالوانیزه گرم.

14- استاندارد ASTM E376 روش استاندارد اندازه گیری ضخامت پوشش گالوانیزه گرم با بکارگیری پدیده ادی کارنت ( Eddy Current) (روش الکترو مغناطیسی).

15- استاندارد ISO 1461/ EN ISO 1461 برای پوشش گالوانیزه گرم بر قطعات آهنی و فولادی.

16- استاندارد ASTM A123/A123 M برای پوشش های گالوانیزه گرم بر قطعات و محصولات فولادی.

جمع بندی

همان طور که در بالا اشاره شد، برای محصولاتی که بصورت گالوانیزه گرم تولید می شوند، استانداردهایی تعریف شده که باید از آنها برای بررسی و نظارت بر محصولات تولید شده استفاده کرد.